Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjän nimi ja osoite
Hyvinvointivalmennus.fi
Y-tunnus: 2516651-7
www.hyvinvointivalmennus.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nina Hosko
Kenttäkatu 7 B 39 , 48600 Kotka
045-2350363
nina@hyvinvointivalmennus.fi

Rekisterin nimi
Hyvinvointivalmennus.fi –palvelusivuston rekisteri

Tietojen käyttö
Rekisteritietojen käyttötarkoitus on hyvinvointivalmennus.fi –sivuston ylläpitäjän ja sivuston kautta tavaroita ja palveluita ostavan käyttäjän välisen asiakassuhteen ylläpito sekä sivustoa hallinnoivan yrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen eri tutkimusmenetelmin. Tietoja käytetään asiakastiedottamiseen sekä mahdollisesti suoramarkkinointiin lainsäädännön salliessa tai asiakkaan antaessa siihen erillisen suostumuksen.

Tietojen lähde
Rekisterin tiedot saadaan asiakkaalta itseltään, joko suoraan tai evästeiden avustuksella henkilöiden rekisteröityessä asiakkaaksi ostaessaan hyvinvointivalmennus.fi –sivuston kautta tavaroita tai palveluita taikka heidän muutoin rekisteröityessään sivuston käyttäjiksi.

Tietojen oikeellisuus, ajantasaisuus ja täydellisyys
Sivuston ylläpitäjä ei tarkista tietojen oikeellisuutta. Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin hänestä tallennetut henkilötiedot henkilötietolain 26 §:n mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot palveluun rekisteröityneistä käyttäjistä

Asiakastiedot:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matkapuhelinnumero
  • Mahdolliset rekisteröidyn itsensä antamat muut lisätiedot

Käyttötiedot:

  • Asiakkaan sivuston kautta ostamat tavarat ja palvelut


Tietojen luovuttaminen ulkopuoliselle
Sivuston ylläpitäjä ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa tutkimus- tai markkinointitarkoituksiin mikäli palveluun rekisteröitynyt käyttäjä on antanut siihen etukäteisen suostumuksensa. Tietoja luovutetaan myös viranomaisten tai muiden tahojen käyttöön pakottavan lainsäädännön niin edellyttäessä. Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietojen poistaminen rekisteristä
Asiakas- ja käyttötiedot poistetaan rekisteristä ilman aiheetonta viivytystä niiden käytön tultua tarpeettomaksi tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisterinpitäjä tarkastaa säännöllisin väliajoin, kuitenkin vähintään viiden vuoden välein, henkilötietojen säilytyksen tarpeellisuuden.

Evästeet (cookies)
Hyvinvointivalmennus.fi -sivuston käytön seuraamiseksi ja mahdollistamiseksi sivustolle rekisteröityneiden käyttäjien tietokoneen selaimelle saatetaan ajoittain asentaa ns. evästeitä (”cookies”). Evästeillä kerätään tässä selosteessa määriteltyjä tietoja tässä selosteessa mainittuihin tarkoituksiin. Tämän lisäksi evästeitä hyödynnetään sivuston kävijämäärien seurannassa sekä sivuston käyttäjien selaintyyppien määrityksessä Hyvinvointivalmennus.fi:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden toimesta. Tässä tarkoituksessa evästeillä ei kerätä ja tallenneta henkilötietoja tai muita sellaisia tietoja, jotka voisi yhdistää yksittäiseen henkilöön.

Rekisterin suojaus (tietoturva)
Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus (käyttäjätunnus, salasana ja käyttöoikeustaso). Hyvinvointivalmennus.fi –sivuston kautta saatuihin henkilötietoihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tätä tietoa työtehtäviensä täyttämisestä. Tällaisia henkilöitä ovat Hyvinvointivalmennus.fi:n henkilökunta sekä Hyvinvointivalmennus.fi -sivuston tekniset ylläpitäjät.


22.12.2022